Hvordan man ansøger om NOC til køretøjsoverførsel til anden stat

Har du planer om at rejse eller skifte fra en stat til en anden i en længere periode? Er du villig til at tage dit køretøj (er) med dig til den skiftende destination? Har du brug for nogen lovlig tilladelse til at gøre det? Hvor længe kan du skifte til en anden stat med dit køretøj (er), så du ikke kræver lovlige papirer? Hvem regulerer denne juridiske dokumentation?

Faktisk og lovlig kræver overførsel af et personligt køretøj fra en stat til en anden lovlig dokumentation og papirarbejde, inden der skiftes. Hvis du er villig til at tage dit køretøj til en anden destination i længere perioder (et år). Der kræves korrekt juridisk dokumentation og registrering. Hvis du rejser til en anden stat i mindre end 3 måneder, er du ikke forpligtet til at ansøge om en adresseændring og omregistrering. RTO (Regional Transport Office) er et indisk regeringsbureau, der er ansvarlig for registrering af køretøjer. Det er placeret i hver stat i Indien, der udsteder kørekort og køretøjsregistrering.

At få et certifikat uden indsigelse er et vigtigt skridt, mens man skifter mellemstat, som de fleste bilejere ofte overser. Naturligvis behøver du ikke dette dokument, hvis du planlægger at rejse landevej i en mindre periode (3 måneder), men det bliver vigtigt, at du overfører køretøjets registrering, hvis du skifter i en længere periode (et år eller mere).

Det er kendt af RTO-registreringer, at denne regel ikke følges strengt i mange stater i Indien. Køretøjsejere skal forstå, at det lønner sig at følge lovgivningen i denne forordning for at omgå unødvendige gener på tidspunktet for forsikringskrav og andre officielle opfølgningsplaner i forbindelse med køretøjet.

Hvad er RTO?

RTO står for det regionale transportkontor. I henhold til § 213, stk. 1, i motorkøretøjloven, 1988, blev afdelinger for motorkøretøjer oprettet. Afdelingen for motorkøretøjer er ansvarlig for at vedtage og håndhæve forskellige bestemmelser i denne lov. Denne centrale retsakt gælder i hele landet. Hver stat har jurisdiktion under sin egen lokale RTO.

RTO i hver stat har funktionen til at håndhæve de forskellige handlinger i motorkøretøjer, de centrale motorkøretøjsregler og de statslige motorkøretøjsregler, som er fastlagt af regeringen. Følgende er de aktiviteter, som RTO er involveret i:

 1. Indsamling af motorkøretøjer
 2. Udstedelse af internationale kørekort
 3. Udstede badges til chaufførerne af offentlige servicekøretøjer som Auto rickshaws og taxaer
 4. Udstedelse af licenser til offentlig transit og godstrafik
 5. Mekanisk inspektion af utilsigtede køretøjer
 6. Opretholdelse af en korrekt kontrol af gyldigheden af ​​Forsikring på motorkøretøjer
 7. Vedligehold en database over registrerede køretøjer
 8. Foretag en køreprøve, og udsted lærer- og permanent kørekort
 9. Forny kørekort
 10. Giv certifikat om egnethed til transport af køretøjer
 11. Registrering af køretøjer

Hvad er NOC?

NOC, der står for Intet Injection Certificate, er et juridisk dokument, der udstedes fra den regionale RTO i tilfælde af omregistrering af et køretøj fra en stat eller et unionsområde til en anden eller endda mellemstat. Dette er som forordninger, som du skal ansøge om en adresseændring og omregistrere dig, når du rejser til en anden stat i over et år. Den væsentligste årsag hertil er at holde styr på køretøjer og for hurtige handlinger i tilfælde af situationer på et bestemt område. Opdatering af posterne letter processen hovedsageligt af sikkerhedsmæssige formål.

Hvem skal ansøge om NOC?

Det oprindelige formål med at anvende en ny NOC er at tillade en ændring af den lokale myndigheds jurisdiktion på dette køretøj fra en stat til den anden stats eller interstatens jurisdiktion. En køretøjsejer, der er ved at ændre sin RTO fra en stat til en anden permanent, skal ansøge om det.

Hvis ejeren af ​​køretøjet har solgt køretøjet til en anden person, og den særlige person planlægger at skifte til en anden tilstand med dette køretøj for godt, skal den oprindelige ejer ansøge om køretøjets NOC. Når NOC'en er modtaget og givet den nye ejer af køretøjet af dens ejer, skal den forelægges af den nye ejer til den nye stats RTO.

I tilfælde af mishandling af køretøjets oprindelige ejer skal den juridiske arvtager for denne ejer ansøge om NOC i den regionale RTO, hvor køretøjet tidligere var registreret.

Hvordan ansøger / omregistreres NOC?

Offline-procedure:

 • Besøg den regionale RTO personligt og ansøg om NOC
 • Indsend behørigt udfyldt CMV 28-formular af RTO med de krævede dokumenter:

1. Registreringsbevis (RC)

2. Forsikringsattest

3. Tilladelses- og fitnesscertifikat (gælder for erhvervskøretøjer)

4. Emissionstestbevis (forurening under kontrolcertifikat)

5. Samtykke fra finansierer på CMV-formular 28 (i tilfælde af HPA eller en leasingaftale)

6. Blyanttryk af chassisnummeret til CMV 28-formularen

7. Adresse bevis og foto identitet bevis

 • Du kan downloade formularen CMV 28 her.
 • Efter dette skal du betale INR 100 til RTO som et gebyr for NOC-ansøgningen.
 • Da NOC-ansøgningen indgives til RTO, vil transportkontoret erhverve en rapport om køretøjet fra den lokale politimyndighed for at sikre sig, at køretøjet ikke er involveret i en kriminel sag
 • Endelig, hvis RTO har konstateret, at der ikke er nogen verserende gebyrer eller DSL-sager mod køretøjet, udstedes intet indsigelsescertifikat sammen med en kvittering for godkendelse.

Online procedure:

Det er muligt at få en NOC gennem online-processen ved hjælp af en online portal 'Parivahan' under Ministeriet for vejtransport og motorveje. Registrering af en NOC online er imidlertid ikke aktiveret for alle stater. Berettigelsen af ​​din stats tilgængelighed skal kontrolleres for online NOC, inden du fortsætter.

Når tilgængeligheden er bekræftet, skal du venligst følge følgende trin for at ansøge om et køretøjs NOC online.

 • Besøg onlineportalen 'Parivahan'.
 • Udfyld køretøjets registreringsnummer nøje og klik på 'Fortsæt'.
 • Du vil nu blive ledet til en ny side, vælg 'Ansøgning om intet indsigelsescertifikat' fra de tilgængelige indstillinger.
 • For det næste trin skal du indtaste de sidste fem cifre i dit køretøjs chassisnummer.
 • Giv nu alle de ønskede detaljer og upload de væsentlige dokumenter.
 • Betal gebyrerne, som gælder for din berørte RTO.
 • Gem ansøgningsskemaet som kvittering, der genereres, og tag en udskrift.
 • Indsend ansøgningsskemaet sammen med kvitteringsskemaet og de krævede dokumenter "personligt" til din berørte RTO.

Processen for at få NOC fra RTO er således afsluttet, og du kan forvente, at certifikatet udstedes inden for 3 arbejdsdage.

Ved omregistrering er de obligatoriske dokumenter på køretøjet ækvivalente, udover hvilke NOC skal indhentes fra køretøjsfinansiereren og det originale registreringsattest, der skal forelægges. Ved indsendelse af de officielle papirer og betaling af ansøgningsgebyret registreres bilen igen inden for en periode på 15 dage.

Gyldighed af NOC

NOC er gyldig i seks måneder. Efter denne periode vil du ikke være i stand til at fremstille det samme til omregistrering. Du skal blot indsende NOC og krævede dokumenter til den regionale RTO i den stat, du skifter inden for denne periode.

NOC er ikke kun forpligtet til at skifte et køretøj fra en stat / UT til en anden, men også når et køretøj handles eller sælges til en person, der planlægger at skifte det. Mange agenturer og køretøjstransportfirmaer kan hjælpe dig med at vide mere om disse procedurer.

Registrering af dit køretøj omkring købstidspunktet er lige så vigtigt som at holde køretøjet inden for den autoriserede grænse under alle forhold. Men hvis flytningen er midlertidig, er omregistreringen ikke obligatorisk, da loven tillader køretøjer at være uden for deres regionale jurisdiktion i tolv måneder. Hvis du agter at forlænge opholdet, er det bedre at følge op med RTO i den by for at undgå enhver form for juridisk handling på køretøjet. Denne proces kan tage tid, da dokumenterne skal screenes gennem mange afdelinger og sanktioneres af mange myndigheder. Det tilrådes at følge op regelmæssigt med myndighederne for at fremskynde processen i tilfælde af nødsituationer. Derfor er der givet en tidsvarighed på 12 måneder til omregistrering, så borgeren ikke ville blive urolig på grund af dokumenterne til screening af processen.

Almindelige fejl / fejlinformation vedrørende NOC

Der er meget mangelfuld information blandt køretøjsejere om motorkøretøjsregler og -regler, som skal følges af alle. Hvilke køretøjer der kræver NOC, og hvilket ikke, er ikke meget tydeligt blandt køretøjsejere i dag, medmindre de får en billet for lovovertrædelsen.

Cykelejere i Indien mangler grundlæggende viden om adskillige procedurer og nødvendige regler, der skal følges for overdragelse af ejerskab, overførsel af cykler, omregistrering af cyklen osv. Det bemærkes, at cykelejere har mindst forrang til disse procedurer, da de finder det ikke så vigtigt. De har ikke viden om, at hvis de bliver fanget i at køre i en anden tilstand uden passende køretøjsdokumenter, kunne deres kørekort blive annulleret, de kunne straffes og også kunne fængsles i henhold til loven.

Enhver overførsel af tohjulet motorkøretøj kan ikke initialiseres uden et intet indsigelsescertifikat fra den regionale RTO, hvor cyklen tidligere var registreret. Cyklen kan kun genregistreres i en anden tilstand efter opnåelsen af ​​NOC. Dokumentationen af ​​NOC fra RTO indikerer, at afdelingen ikke har nogen vanskeligheder eller indvendinger med nogen procedure i forbindelse med en motorcykeloverførsel eller et bestemt køretøj.

For eksempel, hvis du skifter langsigtet med dit firehjulede / tohjulede køretøj fra Chennai til Vellore permanent, skal du være forsigtig, da du først skal ansøge om NOC hos Chennai RTO. Bemærk venligst, at NOC udløber efter 6 måneder, hvorefter det bliver et null-dokument. Så en yderligere procedure for indsendelse af din NOC, som du har modtaget fra dit Chennai RTO-kontor, i Vellore skal være afsluttet inden udløbsdatoen for NOC.

Igen hypotetisk, hvis der er nogen form for vejafgift eller billetbetaling, der forestår i Chennai, skal du rydde gebyret og få kvitteringen, da dette er et vigtigt dokument. Vejetariffen kan afvige fra en by til en anden. Så hvis der er en lavere vejafgift i Vellore, kan du ansøge om refusion af det udestående beløb. Der kan også være et tilfælde, hvor den by, du flytter til, har en højere vejafgift, i hvilket tilfælde du bliver nødt til at betale det overskydende beløb.

Proces for tilbagebetaling af vejskat

I et tilfælde, hvor den by, du skifter permanent til, har lavere vejafgift end den by, du rejser, kan du appellere for refusion for den vejafgift, der er betalt til den regionale RTO for den oprindelige registrering af køretøjet. Tidsfristen for at ansøge om en vederlag varierer fra en stat til en anden, og processen for refusion kan påbegyndes kort efter overførsel til ny stat / UT efter indkøb af NOC. Vær dog opmærksom på, at kun den oprindelige ejer af køretøjet kan kræve refusion, hvilket forstås, fordi denne ejer er den, der først betalte vejafgiften.

Andre nødvendige NOC-aftaler kræves

Udover NOC fra RTO, skal en køretøjsejer også erhverve NOC til følgende formål.

 • NOC fra NCRB - ​​NOC fra NCRB (No Crime Record Bureau) er også vigtig for at garantere, at motorkøretøjet ikke har været involveret i nogen anti-social eller kriminel aktivitet. Med dette bevis på NOC kan du garantere, at processen til overførsel af ejerskab af dit køretøj (mellemstat eller interntilstand) kan afsluttes uden besvær.
 • NOC fra banken - Hvis køb af køretøjer finansieres via et lån, kræves der en NOC fra den tildelte institution / bank for at verificere den fulde afvikling af lånebeløbet sammen med betaling af alle afgifter. Oplysningerne er obligatoriske for at fuldføre overførslen af ​​køretøjsbesiddelse ved en ny RTO i tilfælde af et salg, eller til omregistrering ved en ny RTO i tilfælde af at køretøjet skifter til en ny stat / UT.

For at erhverve en NOC fra banken skal der indsendes en skriftlig ansøgning med angivelse af årsagen til overførslen. Dokumenter som ansættelsesoverførselsbrev, ansættelsesbrev, adressebevis for ny bopæl eller ethvert andet dokument kræves der understøtter dit motiv for skift. Når banken har accepteret NOC, skal de samme dokumenter have overgået til RTO.

Hvis planen om at flytte ved en chance er stoppet, skal certifikatet om ingen indsigelse annulleres. Det er vigtigt, at NOC kan forelægges RTO, hvor den blev godkendt, og at et certifikat, der ikke er anvendt, skal opnås fra den samme RTO.

Ofte stillede spørgsmål:

· Er NOC påkrævet, hvis jeg skal til en anden tilstand i en kort varighed?

Hvis rejsetiden er mindre end 3 måneder, kræves der ingen NOC af dig for at tage dit køretøj til en anden tilstand.

· Er NOC nødvendigt, hvis jeg flytter fra en by til en anden i samme stat?

Ja, da jurisdiktion for nærmeste RTO ændres, bliver du nødt til at ansøge om en NOC for den nye RTO-genregistrering.

· Vil mit køretøjs registrering i den originale RTO være gyldig, hvis jeg får NOC til at flytte mit køretøj fra en stat til en anden, men ikke afslutter processen med omregistrering?

Når du får NOC for et køretøj, ryddes det ud af eksisterende RTO's myndighed og tilladelser til at skifte køretøjet fra en stat til en anden. Omvendt, hvis du annullerer din plan om at flytte køretøjet, er der brug for et ikke-udnyttelsescertifikat (NUC) af NOC for at blive produceret fra den originale RTO. Dette vil gendanne køretøjets oprindelige registrering for den første RTO.

· Er de dokumenter, der kræves for at opnå NOC for et transportkøretøj, de samme som for andre køretøjer?

De dokumenter, der er vigtige for køretøjets NOC, er de samme for transportkøretøjer. Dog kræves nogle yderligere dokumenter i dette tilfælde, såsom:

1. Godkendelsesattest

2. Certifikat for køretøjets egnethed

3. Overgivelse af en tilladelse udstedt af enhver anden stat

4. Challan-godkendelsesattest

· Hvad sker der, hvis jeg ikke ansøger om nogen NOC og opfølgninger vedrørende den regionale RTO?

Af hensyn til borgerne er det yderst vigtigt, at NOC til den nye regionale RTO anvendes til at omregistrere dit køretøj. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i kraftigt fint og endda fængsel, der forårsager unødvendigt og undgåeligt besvær.