# 3 - Hvad er en CPM, og hvordan bruges den i et projekt?

- CPM refererer til “Critical Path Method”.

  • Den længste rute med sekventielle aktiviteter, der skal udføres i et projekt fra begyndelse til slutning for at udføre en bestemt opgave. - Projektplanlægningsteknik. - Analyserer tidsestimaterne og hjælper med at opdele et projekt i flere opgaver. - Det vises ved hjælp af et flowchart.
Billedkilde: Projectmanager.com

Det er en projektmodelleringsalgoritme, der hjælper med følgende:

o Afhængigheder mellem forskellige opgaver o Tidsramme til udførelse af en opgave o Opgaver, der skal udføres o Indstilling af milepæle o Identificering af leverancer o Hjælper med at reducere tidslinjer o Start- og slutpunkter o Korteste sti o Længste sti o Flyde o Identificerer vigtigste opgaver o Planlægningsassistent o Visuel repræsentation o Sporing af kritiske aktiviteter i et projekt o Sammenligning mellem planlagt kontra faktisk varighed

Float - Tidsvarighed, hvormed en opgave kan blive forsinket uden at forårsage forsinkelse i det samlede projekt. Dette kaldes også "Slack".

Trin til at oprette en CPM:

o Liste over alle aktiviteter o Specificer aktiviteterne o Arranger aktiviteterne i en rækkefølge o Identificer afhængigheder o Bestem parallelle opgaver o Opret opdeling af arbejdsopdelingen o Definer et omfang af WBS o Identificer begrænsninger o Tegn et netværksdiagram o Estimér aktivitetens gennemførelsestid o ldentificer den kritiske sti o Beregn længden på den kritiske sti o Definer projektstien o Opdater diagrammet, efterhånden som projektet skrider frem

Billedkilde: Wikipedia